Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

[Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên

Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.

Truyện đang hot